A webhelyek cookie-fájlokat használnak szolgáltatások biztosításához, a személyre szabott hirdetésekhez és a forgalom elemzéséhez. A weboldalak használatával Ön ezt elfogadja. Tudjon meg többet

Panaszeljárás

Ez a panasztételi eljárás érvényes ettől az időponttól 2019. dec. 10..

Milyen terméket lehet reklamálni

A reklamációs eljárás csak az eladó e-kereskedelmi weboldalán vagy közvetlenül az eladó telephelyén vásárolt árukra érvényes, amelyeken a gyártó, a szállító vagy az eladó által okozott és a jótállás hatálya alá tartozó hibákat lehet észlelni.

A vásárló kötelessége

A vevő a leszállított árut a kézbesítés és átvétel után a legrövidebb időn belül köteles átnézni, a szállítólevél alapján ellenőrizni a leszállított áru minőségét és működését. Ha ezt elmulasztja, akkor csak akkor úgy tudja érvényesíteni az ellenőrzés közben talált hiányosságokat, ha be tudja bizonyítani, hogy az árun már az átvétel időpontjában meg voltak ezek a hibák.

 

A reklamáció érvényesítése

Ha a megvásárolt áru hibás, a Vevőnek joga van a reklamáció érvényesítésére az eladó e-boltjában, mégpedig a reklamációs űrlap kitöltése és elküldése által. A reklamációs űrlap formáját az eladó határozza meg/ az űrlap mintáját az eladó e-shopjának honlapján lehet megtalálni.

A reklamációs eljárás az eladó objektív módon történő értesítésnek napjától kezdődik, amikor a vevő a következő feltételeknek felel meg:

 • a reklamációs űrlap az eladónak személyesen vagy elektronikus úton történő kézbesítése (e-mail: info@lugero.hu)
 • a reklamált árut, beleértve a tartozékokat is, az eladó Pozsonyi szerviz állomására kell elküldeni, a szállítási költség a Vevőt terheli.

A reklamációs eljárás az eladó objektív módon történő értesítésének napjától kezdődik, amikor a vevő a következő feltételeknek felel meg:

 • a reklamációs űrlap az eladónak személyesen vagy elektronikus úton történő kézbesítése (e-mail:
 • az árú ellenőrzése az eladó által felhatalmazott személy által, aki írásos jelentést készít az ellenőrzés eredményéről és a jelentés másolatát átadja a vevőnek

Panasztételi eljárás

Az eladó a reklamációs eljárás kezdetekor, az általa elfogadott formában dokumentumot ad át a vevőnek, amelybe beírja a termék hibáját valamint a reklamációs eljárás kezdetének napját. Ez a dokumentum a Vevő által átadott reklamált termék visszaszolgáltatásának dokumentuma.

Abban az esetben, ha az eladó vagy az a harmadik személy, aki a termék szervízelését végzi, megállapítja, hogy a reklamáció alaptalan, a vevő a terméket saját költségén felhatalmazott vagy akkreditált szakértőhöz szakértői értékelésre küldi el. Abban az esetben, a szakértői értékelés a termék vevő általi alaptalan reklamációt tartalmazza, bizonyított, hogy a hibáért nem az eladó felelős, vagy a terméken nincs semmilyen sérülés (továbbá mint”alaptalan reklamáció”), az összes költség vevőt terheli:

 • az eladó költségei
 • a termék szervízelését végző harmadik személy és
 • a szakértői értékelést végző szakember vagy akkreditált személy költségei
 • A létrejött költségek az árú szállításából a vevő és az eladó között, a harmadik személy között, aki a termék szervízelését végzi, valamint a szakember, illetve az akkreditált szakértő között, valamint az eladó felmerülő költségei a termék szervízelését végző szakemberhez való szállítás, valamint az akkreditált szakemberhez való szállításból adódóan.

A vevő alapozatlan reklamációjától számított 30 napon belül a vevő a megadott összeget az eladó által kijelölt számlára vagy készpénzben letétbe helyezi.

Mikor nem igényelhető a jótállás és mikor szűnik meg


A vevő nem jogosult azokra a jótállásokra, amelyeket a szerződés megkötésekor már megvoltak, illetve amelyeket a szerződés megkötésekor észre kellett hogy vegyen.

A Vevő a jótállásra vonatkozó joga lejár:

 • A fizetést igazoló irat, szállítást igazoló irat vagy a jótállási levél vagy a termék dokumentációja meg nem hosszabbítása esetében.
 • az áruk átvétele során felmerülő nyilvánvaló hibák bejelentésének elmulasztása
 • az áru szavatossági ideje lejárta előtt.
 • az árú vevő által okozott mechanikai sérülése.
 • az áruk olyan körülmények között történő felhasználása, amelyek nem egyeznek a páratartalmukkal, kémiai és mechanikai hatásukkal a természetes környezetbe.
 • az áruk gondatlan kezelése, karbantartása, vagy az áruról nem megfelelő gondoskodás
 • az áruknak az Európai Unióban hatályban lévő dokumentációiban, iránymutatásaiban, műszaki szabványaiban vagy biztonsági előírásaiban meghatározott feltételekkel ellentétes terhelés vagy felhasználás által okozott kár.
 • a termék károsodása elkerülhetetlen vagy kiszámíthatatlan események miatt
 • szakszerűtlen beavatkozás, vízkár, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy bármilyen más vis maior
 • az áruk jogosulatlan beavatkozása vagy módosítása valamint az áruk jogosulatlan személy által történő beavatkozása.

Az eladó a panaszt a panaszkezelési eljárás kezdetétől számított 30 napon belül kezeli, és erről írásbeli dokumentumot ad át a vevőnek.

 

A reklamáció rendezésének módjai

Ameddig a hiba elhárítása folyik, a panaszkezelési eljárás a következő módon lesz végrehajtva

 • az eladó biztosítja a hiba elhárítást
 • ha a hibát nem lehet elhárítani, akkor az eladó a hibás terméket kicseréli (a panasz kezelésének módja az eladó döntésétől függ, és a vevő nem követelheti panasz kezelésének más módját).

Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet kiküszöbölni, vagy többszörösen visszatérő hiba esetén vagy számos különböző hiba esetén, amelyek megakadályozzák, hogy az árut teljes értékben használják fel, az eladó a következőképpen kezeli a követelést:

 • a terméket más, funkcionálisan megegyező vagy műszakilag jobb paraméterekkel rendelkezőre cseréli le,
 • ha az eladó a hibás terméket nem tudja kicserélni más termékre, akkor a hibás termék árát jóváírja.

A teljes reklamáció akkor tekinthető többszörösnek, ha egy hiba több mint kétszer fordul elő.
A reklamáció céljából egyidejűleg több mint három különböző kivehető hiba előfordulását számos különböző kivehető hibának tekintjük.

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a hibás árukat hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező árura cserélje ki.

A reklamáció eredményeiről az eladó a vevőt telefonon vagy e-mailben értesíti. A vevő a saját költségén leszállítja vagy kihasználja az eladó által felajánlott szállítási módot; ez fizetett szolgáltatás és a termék az előre megbeszélt ár ellenében lesz kézbesítve.

Garanciális idő

24/12 hónap*

Raklapemelők + targoncák + emelőpadok és asztalok (új termékek):

60 hónap a berendezés acél keretére (az ügyfelek IČ (azonosító szám), más felhasználó)

24 hónap a berendezések többi részére (más felhasználók)

12 hónap a berendezés többi részére (ügyfelek azonosító számmal)

A többi fent nem említett termék (új):

24 hónap a teljes berendezésre (más felhasználó)

12 hónap a teljes berendezésre (ügyfelek azonosítóval)